Batik Motif Sido Asih Sungut

Batik Motif Sido Asih Sungut
(http://batikthokmotifkhasyogyakarta.blogspot.com)

Sido bermakna jadi, asih bermakna sayang, ragam hias ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh kasih sayang.

Follow me!

One thought on “Batik Motif Sido Asih Sungut

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.